top of page

                    Dil ve konuşma gelişimini destekleyen aktiviteler

Doğum - 2 yaş

 • Çocuğun çıkardığı seslere ve babıldamalarına karşılık verin

 • Çocuğunuzla gün boyunca konuşun. ( entonasyonu kısmen abartarak, annece konuşması )

 • Bebeğinizi "ma", "da", ba" gibi ünlü benzeri sesler veya ünsüz-ünlü benzeri sesler üretmesi için cesaretlendirin

 • Göz kontağı kurma ve sürdürme, konuşarak yanıt verme, çeşitli ses kombinasyonları ile konuşma benzeri üretimlerini ve girişimlerini/gayretini pekiştirin.

 • Bebeğinizin gülmesini ve yüz ifadelerini taklit edin.

 • Bebeğinize, alkışlamanızı, parmak oyunlarını vstaklit etmesini öğretin.

 • Bebeğinizle uygun tüm bağlamlarda, banyo yaptırırken, beslenirken, giyinirken, oynarken vs konuşun. Ne yaptığınız, nereye gittiğiniz, gittiğiniz yerde neler yapacağınız vs hakkında konuşun.

 • Jest ve mimikleri uygun şekilde kullanın

 • Hayvan sesleri üzerinde çeşitli şekillerde çalışın

 • İletişim girişimlerini destekleyin, gözlemleyin

 • Renkli-resimli kitapları birlikte okuyun

 • Çocuk şarkıları söyleyin

 • Tanıdık kişi ve günlük aktivitelerdeki nesnelerin isimlerini öğretin

 • Yeni yerler ve durumlarla tanışmasını- karşılaşmasını sağlayın

 • Basit oyunları birlikte oynayın

 • Renkleri tanımlayınız

 • Nesneleri sayın

 • Çocuğun kullandığı tek kelimeleri genişletin. " bak.""geldi."

 • Çocuğunuzla birlikte uygun resimli kitapları okuyun. Resimlere bakarak anlatın.

 • Resimlere bakarak adlandırmasını, anlatmasını teşvik edin.

 • Yeni kelimeler söyleme çabalarını ödüllendirin ve cesaretlendirin

 • Yaptığınız şey hakkında çocuğunuz ile konuşun

 • Basit, anlaşılır ve yavaş konuşun

 • Yeni yerler, durumlar, kişiler vs hakkında önceden ve sonradan konuşun

 • Konuşurken çocuğunuza bakın

 • Çocuğunuzun yaptıkları, hissettikleri, işittikleri, gördükleri vs hakkında konuşun

 • İletişim çabalarını pekiştirin ve teşvik edin

 •  

2 - 4 Yaş

 • Çocuğun taklit edebileceği anlaşılırlıkta ve basitlikte cümle kurun

 • Çocuğun söylediği şeyi tekrarlayın. Daha sonra genişletin

 • Kategorileri ( hayvanlar, meyveler vs ) çeşitli bağlam ve oyunlarda çalışın. Nesneleri vs sayın

 • Soru sormasına ve sorulan soruyu anlamasına yardımcı olun. Evet-hayır oyunu oynayın. Sorular sorun ve onun sorması için cesaretlendin.

 • Seçenekli sorular sorun. Elma mı istersin armut mu?

 • Kelime hazinesini genişletmeye çalışın. Örneğin, vücut bölümlerini ve fonksiyonlarını konuşun.

 • Basit şarkılar söyleyin, çocuk şarkıları ezberleyin ve söyleyin.

 • Eşyaları ve fonksiyonlarını oyun bağlamında konuşun.

 • Tanıdık kişi ve yerlerin fotoğraflarını kullanarak oyun oynayın, hikaye oluşturun.

 • Yeni kelimeleri tekrar tekrar söyleyin

 • Çocuğun yönergeleri dinlemesi ve takip etmesi konusunda yardımcı olun

 • Yaptığınız, yapacağınız veya yapıyor olduğunuz aktiviteler hakkında konuşun

 • Basit sorular sorun, cevap için teşvik edin,

 • Kitap okumayı günlük rutinler haline getirin

 • Sizinle konuşurken dikkatlice dinleyin, bunu gösterin

 • Yaptığınız, planladığınız ve düşündüğünüz şeyler hakkında konuşun

 • Nesnelerin benzer ve farklı özellikleri hakkında konuşun

 • Resimleri ve kitapları kullanarak hikaye anlatmasını teşvik edin

 • Uzun hikayeler okuyun

 

4 - 6 yaş

 • Çocuğunuz konuşmaya başlayınca dikkatinizi verin

 • Konuşmaya başlamadan önce çocuğun dikkatini çektiğinizden emin olun

 • Konuşma girişimlerini, çabalarını pekiştirin. Onu anladığınızı ifade edin.

 • Konuştuktan sonra susun. Bu çocuğunuza sohbeti devam ettirmek için zaman kazandıracaktır.

 • Kelime hazinesini genişletmeye çalışın. Yeni kelimeler öğretin, tanımlayın ve uygun bağlamda kullanın.

 • 2 - 3 basamaklı yönergeleri takip etmesi üzerinde çalışın.

 • Çocuğu yönerge vermesi konusunda cesaretlendirin ve yönergelerini takip edin.

 • Rol değiştirerek oyun oynayın

 • Çocuk tv izlerken çocuğun izlediği şey hakkında konuşun. izlediği şeyle ilgili olarak ilerde ne olabileceği hakkında tahminde bulunmasını isteyin. Karakterler hakkında konuşun. Çocuktan olanları anlatmasını isteyin.

 • Günlük aktiviteleri kullanın. Örneğin, mutfakta iken, mutfak eşyalarını isimlendirmesini isteyin, yemekleri, renkleri, tatları vs konuşun. En çok - en az ne yemeği seversin? Gibi sorular sorun. Karşılıklı sohbeti devam ettirin.Alışveriş yaparken, ne aldığınız, ne kadar aldığınız, aldıklarınızla neler yapacağınız, aldığınız ürünün boy, ağırlık vs gibi özelliklerini konuşun

 • Nesneleri sınıflandırmasına yardımcı olun ( hayvanlar, yiyecekler vs )

 • Telefonun nasıl kullanıldığını öğretin

 • Planlarınızda size yardımcı olmasını sağlayın

 • İlgi alanları hakkında konuşun

 • Hikaye uydurmasını ve anlatmasını teşvik edin

 • Konuştuğunda ve iletişim kurduğunda memnuniyetinizi gösterin

 • Çocuğu duyguları, düşünceleri, korkuları vs hakkında konuşmasını pekiştirin

 • Yaptığınız şeyler ve çocuğun hissettiklerine ilişkin yorum yapın

 • Çocukla birlikte çocuk şarkıları söyleyin

 • Uzun hikayeler okuyun

 • Bir yetişkinmiş gibi onunla konuşun

 • Aile fotoğraflarına bakarak, aile hakkında konuşun

bottom of page