Sıkça Sorulan Sorular

Kekemelik ile ilgili sorular






Afazi ile ilgili sorular

Afazi nedir?


Afazi, beyin hasarı (genellikle strok) sonrası ortaya çıkan bir dil bozukluğudur. Afazide genellikle sadece ifade edici dil berileri değil, diğer dil modaliteleri ( konuşma, anlama, yazma, okuma ) de etkilenmektedir.





Konuşma sesi problemleri ile ilgili sorular

Konuşma sesi bozuklukları nedir?


Konuşma sesi bozuklukları artikülasyon bozuklukları, fonolojik bozukluklar ve konuşma apraksini içeren şemsiye bir terimdir. Sesletim (Artikülasyon ) bozuklukları konuşma seslerinin ( /r/, /s/, /k/ ) gibi üretimi problemidir. Sesletim problemi olan bireyler yaptıkları sesletim hatalarının farkındadırlar. Sesletim bozuklukları, yapısal ( yarık dudak-damak gibi ), duyusal ( işitme kaybı ) vs olabileceği gibi, genellikle idiopatiktir. Fonolojik bozukluklar ise dilin ses sistemine ilişkin ses kurallarının edinimi bozukluğudur. Fonolojiik bozukluğu olan bireyler yaptıkları hataların genellikle farkında değildir. birbirinin yerine kullndıkları sesleri fonolojik olarak birbirinden ayırt edemezler. yaptıkları hatalar bazen, önleştirme, artlaştırma, duraksıllaştırma gibi kurallı hatalar olabileceği gibi, kuralsız hatalar da olabilir. Genellikle sesletim problemleri ile fonolojik problemler bir arada görülmektedir. Konuşma apraksisi ile konuşmanın planlama ve/ veya programlama aşamalarında problemdir.





Motor konuşma bozuklukları ile ilgili sorular


Dil bozuklukları ile ilgili sorular


Yutma bozuklukları ile ilgili sorular


Ses bozuklukları ile ilgili sorular

Ses bozukluğu nedir?


Kişinin sesinin tizliğinde, şiddetinde, esnekliğinde ve kalitesinde meydana gelen ve kişinin yaş, cinsiyet ve kültürüne uygun olmayan ses, bozuk ses olarak adlandırılmaktadır.





Diğer sorular