top of page
 • Kekemeliğin nedeni nedir?
  Kekemeliğin nedeni şuan tam olarak bilinmemektedir. Nedenine ilişkin çeşitli teoriler mevcuttur ve araştırmalar farklı alanlarda ( Nörolojik, Yapısal, Psikolojik ) devam etmektedir. Ancak vakalardan veya yakınlarından çok farklı nedenler duyabilmekteyiz. Kekemeliğin nedenini bilmesekte, olumsuz ebeveyn tutumları, düşük benlik algısı, mükammelliyetcilik, aşırı korku ve endişe gibi bazı faktörlerin takılmaların kötüye gitmesine neden olduğu söylenebilir.
 • Enter your answer here
 • Afazi nedir?
  Afazi, beyin hasarı (genellikle strok) sonrası ortaya çıkan bir dil bozukluğudur. Afazide genellikle sadece ifade edici dil berileri değil, diğer dil modaliteleri ( konuşma, anlama, yazma, okuma ) de etkilenmektedir.
 • Konuşma sesi bozuklukları nedir?
  Konuşma sesi bozuklukları artikülasyon bozuklukları, fonolojik bozukluklar ve konuşma apraksini içeren şemsiye bir terimdir. Sesletim (Artikülasyon ) bozuklukları konuşma seslerinin ( /r/, /s/, /k/ ) gibi üretimi problemidir. Sesletim problemi olan bireyler yaptıkları sesletim hatalarının farkındadırlar. Sesletim bozuklukları, yapısal ( yarık dudak-damak gibi ), duyusal ( işitme kaybı ) vs olabileceği gibi, genellikle idiopatiktir. Fonolojik bozukluklar ise dilin ses sistemine ilişkin ses kurallarının edinimi bozukluğudur. Fonolojiik bozukluğu olan bireyler yaptıkları hataların genellikle farkında değildir. birbirinin yerine kullndıkları sesleri fonolojik olarak birbirinden ayırt edemezler. yaptıkları hatalar bazen, önleştirme, artlaştırma, duraksıllaştırma gibi kurallı hatalar olabileceği gibi, kuralsız hatalar da olabilir. Genellikle sesletim problemleri ile fonolojik problemler bir arada görülmektedir. Konuşma apraksisi ile konuşmanın planlama ve/ veya programlama aşamalarında problemdir.
 • Ses bozukluğu nedir?
  Kişinin sesinin tizliğinde, şiddetinde, esnekliğinde ve kalitesinde meydana gelen ve kişinin yaş, cinsiyet ve kültürüne uygun olmayan ses, bozuk ses olarak adlandırılmaktadır.
bottom of page