top of page

Mücahit KUZU 

Uzm. Dil Konuşma Ses ve Yutma Terapisti 

Nuri ALBAYRAK

Psikolojik Danışman - Aile Terapisti

HAKKIMDA

Eğitim

Doktora: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği (2018-.......... )

Yüksek lisans: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans programı (2012-2015)

Lisans: Ondokuz Mayız Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ( 1997-2001)

Çalışılan kurumlar

MEB'e bağlı çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumları (2001 - 2015)

Yalova Edinim Dil Konuşma ve Ses Bozuklukları Merkezi (2015 -....)

Stajlar

DİLKOM  (2013-2015) ve Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane (2015)' de dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının ayırıcı tanısının konması, değerlendirilmesi ve terapisi alanında yaklaşık 500 saat alanında uzman öğretim görevlilerinin süpervizyonu eşliğinde uygulamalı klinik çalışma yapmıştır.

Katılınan kongre ve sempozyumlar:

8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (17-18-19 Mayıs 2015) Üsküdar Ünv.            

Beyin Gelişimi Sempozyumu (28-29 Mart 2015) Ankara                                                                   

I. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (3-5 Nisan 2015)  Anadolu Ünv. Eskişehir                                                                                                                            

8. Ulusal Larengoloji Kongresi (8-9 Mayıs 2015) Ege Üniversitesi-İzmir                                

7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (5-7 Mayıs 2013) Kocaeli                              

VII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (9-12 Ekim 2014) Ankara                                                                                                                      

III. Yutma Bozuklukları Kongresi (4-6 Aralık 2014) Ankara                                                         

II. Yutma bozuklukları Kongresi (5-7 Aralık 2013) Ankara  

8. ulusal odyoloji ve konuşma bozuklukları kongresi (12-15 Ekim 2016) Ankara 

V. Yutma Bozuklukları Kongresi ( 12-14 Nisan 2017 ) Ankara

9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ( 11-13 Mayıs 2017 ) İstanbul

Katılınan kurslar ve eğitim programları

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Kursu (29 Mart 2015) Ankara                                  

Etkinlik Çizelgeleri Çalıştayı (3 Nisan 2015) Anadolu Üniversitesi -Eskişehir                   

Rezonant Ses Terapisi Kursu  (9 Mayıs 2015) Ege Üniversitesi-İzmir

Lax Vox Ses Terapisi Kursu ( 11-13 Mayıs 2017 ) İstanbul

Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme ( 11 Mayıs 2017 ) İstanbul

Endoskopik Yutma Değerlendirmesi (FEES)  ( 13 Mayıs 2017 ) İstanbul

Otizmli Bireyler İçin İşlevsel İletişim Eğitimi ( 14 Mayıs 2017 ) İstanbul

Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Davranışsal Terapi ( 14 Mayıs 2017 ) İstanbul

Orofarengeal Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi ( 15-16 Mayıs 2017 ) İstanbul

Bilimsel çalışmaları

"Dizartrili vakalar için oluşturulan terapi protokolünün, farklı tip ve etiyolojideki dizartrili vakalarda etkililiğinin objektif yöntemlerle değerlendirilmesi" Yüksek Lisans Projesi (2015)

yalova uzman konuşma terapisti
bottom of page