top of page

HİZMET ALANLARIMIZ

Cardiology

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Neurology

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Orthopedics

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Dil Bozuklukları

Dil bozuklukları, dilin edinimi ve kullanımı ile ilgili bozuklukları ifade etmektedir.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma seslerinin ve konuşma segmentlerinin, hece şekli, yapısı, vurgu ve prozodiyi, fonotaktik kuralları, fonolojik temsilleri, motor üretimi ve algılanmaları içeren, konuşma anlaşılırlığını etkileyen bir şemsiye terimdir.

Ses Bozuklukları

Ses bozuklukları, sesin kalitesinin, frekansının ve şiddetinin kişinin yaş, cinsiyet ve kültürel zeminine uygun olmaması durumudur.

Akıcılık Bozuklukları

Akıcılık,  konuşma üretiminde devamlılık, yumuşaklık, hız ve eforu ifade etmektedir.

Motor Konuşma Bozuklukları

Motor konuşma bozuklukları, dizartri, Konuşma apraksisi ve Çocukluk çağı konuşma apraksilerini içermektedir.

Yutma Bozuklukları

Yutma bozukluğu (Disfaji)  yeme, içme ve salya yutma sırasında görülen yutmada güçlük çekme veya yutamama problemidir.

bottom of page